Lahat ay maaaring tumulong

Maraming tao ang nababahala sa malawakang paggamit ng mga ilegal na website ngunit hindi sigurado kung ano ang kanilang puwedeng gawin.
  • I-share itong website sa inyong mga kaibigan at mga online kontak.
  • Kung ikaw ay may nakitang gumagamit ng ilegal na website, ipakita ang isa sa aming mga rerouting website at hikayatin silang humanap ng legal na serbisyo.
  • Kung iyong napansin na hindi nila batid ang tamang legal na sitwasyon, ipakita ang aming FAQs.
  • Ang ilegal na gawain ay hindi lamang nangyayari online. Kung ikaw ay may kakilala na mahilig bumili ng mga peke/piniratang kopya, hikayatin silang suportahan ang mga orihinal na likha.

Ipakita ang pagsuporta sa inyong website

Sa mga kumpanya at mga indibidwal, ang pagbigay ng suporta sa #GoLegal ay napakadali. Piliin lamang ang iyong nais na badge at kopyahin ang HTML code sa iyong website o blog. Sa ganitong paraan, unti-unti nating mapapalaganap ang kaalaman sa paggamit ng mga legal lamang na serbisyo.

1. Pumili ng badge

2. I-embed ang badge sa iyong website

I-preview ang HTML source code


Napiling badge: #go-legal