Dahil ang mga palabas o mga likha ay mahalaga

Araw-araw tayong nalilibang sa mga ibat-ibang kalidad na palabas o likha ngunit ang karamihan sa ngayon ay hindi handang magbayad para sa mga ito at sa halip pinipiling i-access sa ilegal na paraan.

Suportahan ang mga Tagalikha

Ang mga tagalikha ng ating mga napapanuod na palabas ng mga artists at aktor ay kumikita sa legal na pagbenta ng kanilang mga gawa. Bilang tagahanga, marapat natin silang suportahan nang maipagpatuloy nila ang kanilang mga likha.

Ipakita ang pagpapahalaga sa kalidad na gawa

Kung kayo ay mahilig sa kalidad na mga palabas, ipakita ang pagtangkilik sa pamamagitan ng pagbabayad para sa mga ito. Ang inyong pagsuporta ay hindi lamang nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga palabas o likha nila, ito'y nagbibigay din ng katiyakan na kanilang maipagpapatuloy ang mga proyekto nila sa hinaharap.

Huwag hikayatin ang mga kriminal

Ang mga may-ari ng mga ilegal na website at uploaders ay mga kriminal. Sila'y nagdudulot ng malaking dagok sa industriya para sa kanilang pansariling pakinabang-pinansyal. Walang sino man ang dapat sumuporta sa mga ilegal na gawain sa kadahilanang ito.